आन्दोलनया कारणं अस्पताल पिनेहें वासः याये माल

maitrinews

आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरपिन्सं येँया वीर अस्पतालया ओपीडी कक्षय् ग्वःगु तालं प्रहरीं बल छ्यलाः चायेकूगु दु । प्रहरीं तालं चायेकूसां नं डाक्टरपिन्सं अस्पताल दुने ल्वगिपिनिगु स्वास्थ्य परीक्षण याःगु मदु ।
वीर अस्पतालय् डाक्टरपिन्सं अस्पतालया पिने ल्वगि जाँच यायेगु ज्या न्ह्याकूसां नं अत्यावश्यक बाहेकया अपरेशनया ज्या धाःसा याःगु मदु । थुकिं अपरेशनया डेट कयाः भर्ना जूपिं ल्वगिपिनिगु गुबले अपरेशन जुइगु धैगु ठेगान मदु । फुक्क सरकारी डाक्टरपिन्त केन्द्रय् समायोजन यायेत माग यासें सरकारी डाक्टरपिन्सं आकस्मिक बाहेकया सेवा ठप्प याःगु न्यान्हु जुइधुंकूगु दु । फुक्क सरकारी डाक्टरपिन्त केन्द्रय् समायोजन यायेत माग यासें सरकारी डाक्टरपिन्सं आकस्मिक बाहेकया सेवा ठप्प याःगु न्यान्हु जुइधुंकूगु दु । डाक्टरपिनिगु आन्दोलनं ल्वगिपिनिगु बिचल्ली जूगु दु ।