थौं बुधवाः स्वक्वः भुखाय् ब्वल

maitrinews

 

थौं बुधवाः सुथय् ६ः२९ ता इलय् धादिङया नौविसे केन्द्रविन्दु जुयाः ५.२ रेक्टरस्केलया न्हापांगु भुखाय् ब्वःगु खःसा वधुंकाः ११ मिनेट लिपा ६ः४२ ता इलय् हाकनं ४.३ रेक्टरस्केलया मेगु भुखाय् ब्वःगु खः ।
अथेहे बुधवाः न्हिनय् नं स्वनिगः जःखः क्षेत्रय् भुखाय् ब्वःगु दु । थौं बुधवाः न्हिनय् ३ः०५ ता इलय् धादिङ केन्द्रविन्दु जुयाः भुखाय् ब्वःगु खः ।
थौं न्हिनय् महसुस याःगु भुखाय् ३.९ रेक्टरस्केलया भुखाय् जूगु राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र जानकारी ब्यूगु दु । थ्वलिसें थौं बुधवाः जक छन्हु हे स्वक्वः भुखाय् ब्वःगु दु ।