मनया शत्रु खः मार

maitrinews

मारया अर्थ शत्रु खः । जीवनय् वइगु बाधा, व्यवधान खः । गुकिं बाँलागु ज्या यायेगु अवस्थाय् लः पनाँ बिई । उकिं मारयात राक्षसया संज्ञा बियातगु दु । मार थगु हे आत्मग्राहको उपज खः । थःगु चित्तदुनेया अज्ञानताया कारणं थ्वः उत्पन्न जुइगु खः । गुबले तक्कः मने क्लेशरुपी फोहर दयाच्वनी, उबलेतक्क शत्रु नं थःम्हः थः दुने हे कुबियाच्वनी । अथेहे, गबलेतक्कः राग, द्वेष, मोह, माया व बन्धनं झ्mिँतः तक्यंका च्वनी उबलेतक्क मारं सतेयानाहे च्वनी ।
जन्म मरणया बन्धनं मुक्त मजुतले झ्mिँपिं मारको बशे लानाहे च्वनी । जि व जिगु धैगु भाव दतःले झ्mिँपिं माररुपी जन्जालय् फसेजुया च्वनी । एकाग्र चित्त याना कुशल कर्म तथा धार्मिक सद्कर्म यायेगु अवस्थाय् मने अनेक कामराग, ईच्छा, तृष्णां मनयात विचलित याना कुशलकर्म यााये मबिकेत व अकुशलकर्मपाखें मन छोयेत मारं कुतः यानाच्वनी ।
थःगुहे मनय् ब्वलनिगु राग, द्वेश, मोह, लोभ, घमण्ड, इष्र्या आदि दक्वं मार हे खः । थुकिं चित्तयात फोहोर याई । झ्mिँसः शरिर व वचनं याइगु कर्म अकुशल यायेत तिवः बिई । फलस्वरूपः झ्mिँसः हत्या हिंसा, व्यविचारलयागत अकुशल कर्म याई । थुकिं जिवनय् दुख वई । अथेहे, जन्म जन्मान्तरतक्कः दुखः ल्यूल्यू वयाच्वनी । युकिं झ्mिँतः अधोगतिपाखें यंकिगु याई ।