थौं न्हिनय् भुखाय् ब्वलः

maitrinews

स्वनिगः । थौं शनिवाः ४ बजे जुयाः १५ मिनेटय् भुखाय् ब्वगु दु । न्हिँनय इलय् ब्वःगु भुखाय् ख्वप केन्द्रबिन्दु जुयाः ४ दशमलव ६ रिक्टर स्केलया जुगु खँ राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रं न्ह्यथंगु दु ।

अथेहे, ब्वःगु भुखाय् न्हूगु भुखाय् मखुसें ०७२ वैशाख १२ गतेया लिभुखाय् जुगु खँ नं न्ह्यथंगु दु ।

भुखाय्या धक्का स्वनिगः लिसें काभ्रे जिल्लाय् वाः चाःगु खः ।