खुसिँबाः व चलः वया खुम्हः सित, न्याम्हः बेपत्ता

maitrinews

स्वनिगः । मद्धिक्क वाः वया खुसिँवाः व चलःया कारण खुम्हः सिगु दु । प्यंगु जिल्लाय् याना खुम्हः सिगु खः । चलःले लाना रामेछापय् छम्हः सिँगु खः । अथेहे, काभ्रेय् निम्हः , यलय् छम्हः व सिन्धुलीं छम्हः सिँगु दु । नापं खोटाङय् स्वम्हः बेपत्ता जुगु दु ।
अथेहे, खुसिँवाः वया मोरङ व सुनसरीइ छम्हः छम्हः याना निम्हः बेपत्ता जुगु दुसाः पर्साय् खुसिँवाः वया चुइका छम्हः सिँगु खः । अथेहे, मोरङय् खुसिँवाःया कारणं प्यखाँ छेँ डुबेजुगु दुसाः द्वछिँखा छेँ प्रभावित जुगु दु । रौतहटया लालबकैया खुसिँइ लँया प्रवाह अप्वःगु कारणं उगु क्षेत्र जोखिमपूर्ण जुगु खः ।