छज्वः लाकाँया मूः ४ करोड ८० लाख

maitrinews

न्यूयोर्क । नाइकीया सह संस्थापकं डिजाइन यागु छज्वः ऐतिहासिक लाकाँ ४ करोड ८३ लाख ८० हजारय् बिक्री जुगु दु ।
उगु न्यूयोर्कय् छगु लिलामय् तयातगु कासाःय् प्रयोग जुइगु १०० ज्वः लाकाँमध्ये बिक्री जुगु अन्तिम लाकाँ खः ।
सन् १९७२ या नाइकी वाफल रेसिङ फ्ल्याट मुन नाःया लाकाँ नं १ लाख ६० हजार डलर वइगु अपेक्षा यागु खः ।
तर क्यानेडाली माइल्स नाडालं उकिंयात ४ लाख ३७ हजार स्वयाँ अप्वः पुलः । बाँकी ९९ ज्वः लाकाँ नं वय्कलं हे ८ लाख ५० हजार डलरमा न्याँना कागु खः ।
उगु लाकाँ दौड प्रशिक्षक जुयादिँम्हः नाइकीका सह संस्थापक बील बाओरम्यानं डिजाइन यमगु खः ।
उगु डिजाइनया लाकाँ १२ ज्वः ल्हाँतंहे सुयातगु खः व सन् १९७२ या ओलिम्पिक कासाःया छनौटय् छुं कासाःमिँपिंत इनाब्युगु खः ।
लिलामय् तयातगु छज्वः धासाः सुनाँनं प्रयोग मयागु छज्वः जक दुगु मानेयागु दु ।