वसन्तपुरय् महाकाली प्याखँ

maitrinews

येँ । बसन्तपुरय् ईन्द्रजात्राया यःसिं थःनेधुंका असत्ययाके सत्यया जितया प्रतीकस्वरुप थि थि द्यो प्याखँ सुरु जुगु दु । थुगु प्याखँ हरेक दिँ बहनि च्यान्ह्ँ तक्कः क्यनेगु याई ।
येँयाःया भ्वलय् कुमारी, गणेश र भैरवयात स्वन्हु सहर परिक्रमा याकिगु खः । व, थ्वः स्वन्हुँ वर्षौं पुलांगु महाकाली प्याखँ क्यनी । ख्वपँया ‘महाकाली प्याखँ’ लगायतया समूहं बसन्तपुरय् महाकाली प्याखँ क्यनीगु खः । संस्कृतिविद् ओम धौभडेलया कथं ख्वपःया महाकाली प्याखँ पुरातत्व विभागय् समेत दर्ता जुगु दु ।
येँया, साःपारु व मोहनीया नवमीं याना वर्षया स्वँहु महाकाली प्याखँ क्यनीगु चलन दु । महाकाली प्याखँ करिब २ घन्टाया जुई । महाकाली प्याखँ नौ बाजा व नौ रसय् हुलिँ । थुकिं थि थि द्योपिनिगु प्याखँ दुथ्या । तर मुख्य आकर्षण महाकाली खः । प्याखँया थि थि द्योया भूमिका पुस्तौंनिसें मिजःपिसं याना वयाच्वंगु दु ।
थ्वः प्याखँ गवले निसें सुरु जुल धैगु आधिकारिक अभिलेख मदु तर लिच्छविकालनिसें सुरु जुगु व मल्लकालनिसें व्यवस्थित जुगु धागु दु । संस्कृतिविद् ओम धौभडेलया कथं प्याखँयासम्बन्ध नरदेवी प्याखँनापं दु  ।
राणाकालीन इलय् महाकाली प्याखँ चर्चामा दुगु खः । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणां येँया राजकीय पर्व मानेयाइगु येँयाः पुन्ही अर्थात् ‘ईन्द्रजात्रा’य् थुगु प्याखँ क्यनिगु यागु धापू दु ।