लःया स्रोत सफा याना हनिगुः सिथी नखः

maitrinews

थौं सिथी नखः । नेवाः समुदायय् लःया स्रोत सफा यासें थ्वः नखः हनिगु याई । थ्वः दिन स्वनिगःया थी थी थासय् लःया मुहान, तुँ, पुखुँ, हिती नापंया लःया स्रोत सफा यायेग चलन दु । आःया इलय् लःया स्रोत व मुहानतयेके लःया सतह कम जुइगु याई । वर्षभरी फोहोर जम्मा जुगु स्रोत सफा यायेत आः अपुः जुई । उकिं वर्षया अन्तिम नखःया रुपय् नेवाःतयेसं थःगु लिक्कया लःया स्रोत व मुहान सफा याइगु याई ।

थ्वः नखःनापं वर्षा सुरु जुइगु व बुँज्या याइपिं वाःपिइत व्यस्त जुइगु मान्यता दु । उकिं किसानत आःया दिनय् बँुई व्यस्त जुइगु जुया वर्षातया इलय् वइगु खुसिवाः व फोहोरं लःया स्रोत दुषित जुइगुपाखें बचेयायेत थौं लःया स्रोत सफा याइगु खः । लिच्छवीकालनिसें सुरु जुगु सिथी नखः लःया महत्व व उकिंया स्रोतया संरक्षणबारे मनूतयेत सचेत याकिगु नखः खः ।

थैंया हे दिन नेवाः समुदायय् दिगु पूजा नं यायेगु याई ।

लःया स्रोत सफा यायेगु नापं टोलय् मुस्या, पालु, वँ, चटामरी इनाबिइगु परम्परा दु ।