थौं स्थानीय तहं नीति कार्यक्रम व बजेट हइगु

maitrinews

येँ । अधिकांश स्थानीय तहं थौं वइगु आर्थिक वर्षया नीति, कार्यक्रम व बजेट पेस याइगु जुगु दु । गुलिं स्थानीय तहं धासाः असार १० गते न्हापा हे नीति, कार्यक्रम व बजेट थःथगु सभाय् पेस यायेधुंकुगु दु । नीति तथा कार्यक्रम पेस यायेधुंकुगु स्थानीय तह बुधबाः बजेट पेस यायेगु तयारीं दु ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनं दक्वः स्थानीय सरकारं असार १० गतेदुने न्हुँगु आर्थिक वर्षया नीति, कार्यक्रम व बजेट थःथगु सभाय् पेस यायेमागु कानुनी व्यवस्था दु । सङ्घीय सरकारं जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारं असार १ गते बजेट पेस यायेमागु दुसाः दक्वः स्थानीय सरकारं असार १० गतेदुने न्हुँगु वर्षया नीति, कार्यक्रम व बजेट सभाय् पेस यायेमागु कानुनी व्यवस्था दु । स्थानीय तहं नीति, कार्यक्रम व बजेटनापं आर्थिक ऐन व विनियोजित ऐनसमेत सभाय् पेस याना असार मसान्तदुने पारित यायेमागु कानुनी व्यवस्था दु । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयं थुकिं न्हापा हे दक्वः स्थानीय तहयात पत्राचार याना वइगु वर्षया नीति, कार्यक्रम व बजेट असार १० गतेदुने थःथगु गाँ व नगरसभाय् पेस यायेत परिपत्र यायेधुंकुगु दु ।
स्थानीय तहयात सङ्घीय व प्रदेश सरकारं समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटपाखें प्राप्त अनुदान, विशेष व सशर्त अनुदान शीर्षकय् बजेट उपलब्ध यागु दु । उगु बजेटया आधारय् व स्थानीय तहया थःगु हे आन्तरिक स्रोतयात आधार मानेयाना स्थानीय तहं वइगु वर्षया नीति, कार्यक्रम व बजेट सभाय् पेश यायेत्यगु धागु दु ।