बुँज्या याना धऊ बजी नयाः वाः दिवस हनिगु

maitrinews

येँ । प्रत्येक वर्ष असार १५ गते हनिगु धान दिवस थौं बुँई ज्या याना धऊ बजि नयाः हनाच्वंगु दु । विसं २०६१ मङ्सिर २९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय याना २०६२ असार १५ गतेनिसें राष्ट्रिय वा दिवस हनेगु यागु खः । कृषि प्रधान देश जुगु जुया नेपाःया अप्वः मनूतयेगु पेशा बुँज्या खः ।
झीगु संस्कृतिं धऊया स्थान महत्वपूर्ण दु । शुभकार्यया लागि छेँपिने वनिगु, विदेश वनिगु आदि महत्वपूर्ण ज्या याये न्ह्यो धऊ जाकी वालाः सिनं तिइगु परम्परा दु । थजागु बाँलागु ज्याय् वनेन्ह्यो सगँया रुपय् नं धऊ नकाः बिदा याई । पिहाँ वनिगु इलय् धऊ नयाः वसाः साइत लाइगु जनविश्वास दु ।
धऊ वैज्ञानिक दृष्टिं नं स्वास्थ्यवद्र्धक मानेयाई । गुरु गोरखनाथं नेपाःया एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहयात धऊ बिया पराक्रमी जुइगु भविष्यवाणी यानादिगु धैगु विश्वास दु । आयुर्वेदय् भोजनया अन्त्यय् धऊयात संका दयेकातगु मोही तोंसाः वासः उपचारया लागिं स्वास्थ्यकर्मीया थाय् वने म्वाँगु धयातगु दु । ‘भोजनान्ते पिबेत् तक्रं वैद्यस्य किं प्रयोजनम्’ धैगु वाक्य नं आयुर्वेदय् उल्लेख जुयाच्वंगु दु । धऊ नं पाचन नं अप्वः याई ।
झारा जुइगु क्ष्लय् धऊ बजी नसाः वासःयागु व्या याई । उकिं धऊ बजी नयेगु संस्कारं नेपाली संस्कृतिं बृहद् रुप कागु दु । थ्वहे असार १५ गते नेपाली समाजय् राष्ट्रिय सांस्कृतिक नखः जुइत सफल जुगु दु ।